REA är egentligen rätt så dyrt för konsumenter

Rea är inte alltid så billigt
Rea är inte alltid så billigt

Enligt en stor prisjämförelsesajt så är det billigare att handla hemelektronik nu i februari än under mellandagsrean. 1,7% billigare i snitt kostar varorna nu jämfört med under mellandagsrean när de allra flesta tror att priserna är på årslägsta.

Det i Sverige relativt nya fenomenet Black Friday, den 27 november 2015, är ännu dyrare jämfört med nuvarande priser. 6,1% skiljer sig priserna i snitt vid denna jämförelse.
Varför talar vi då aldrig om februari-rean?
Kan det vara så att branschen gärna vill låta konsumenter tro att det är som billigast när det är REA med stora röda skyltar och köphetsen är som störst och inte när det är rea i februari?
Ja, sannolikt är det så.

Klädbranschen å sin sida har enats om att inte ha rea så ofta som tidigare och Konsumentverket tycker detta är positivt vilket kan förefalla vara märkligt.
I själva verket är det så att klädbranschen haft rea så ofta och lurat sina kunder så många gånger genom att påstå att de har rea men i själva verket inte alls haft det att Konsumentverket tycker det är bra att branschen nu säger att de ska sluta lura konsumenter.
Det vore såklart önskvärt men vågar vi konsumenter lita på att det stämmer? Och luktar det inte lite kartellbildning att enas om att inte ha rea så ofta?

Vad som krävs för att få kalla det rea:

Varorna på rea måste ingå i det ordinarie sortimentet för butiken. Att ta in tillfälliga partier av varor och rea ut dessa är inte tillåtet då konsumenten måste kunna jämföra det ordinarie priset mot reapriset.

Butiken får inte höja priset innan rean för att sedan sänka det igen och kalla det rea.

En produkt på rea ska finnas i så många exemplar att det räcker under kampanjperioden.

Priserna ska vara rejält nedsatta.

 

Garanti på varor blir ofta vilseledande för konsumenten

Reklamera istället för att använda garanti

-Tyvärr, din garanti har gått ut.
Detta är en mening många konsumenter som vänt sig till sin säljare får höra när de klagar på ett fel i en vara som köptes för cirka ett eller två år sedan.
Att varor säljs med garanti är ofta något som företag gärna är tydliga med i sin försäljning och de är lika tydliga med att informera kunden om garantin har löpt ut, om så är fallet.

Men vad de ofta ”glömmer” att informera sina privatkunder om är den lagstiftade reklamationsrätten som ger kunden rätt att reklamera ursprungliga fel i 3 år från köpet.
Tyvärr känner inte många konsumenter till detta eller så tänker de inte på det när de får höra att garantin inte längre gäller.

§23, tredje stycket, Konsumentköplagen: Reklamerar köparen inte inom tre år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.

Reklamationsrätten gäller alltså i tre år om felet är ursprungligt. Stycket ”..om inte annat följer av en garanti…” innebära att rätten att åberopa ursprungligt fel kan förlängas men aldrig förkortas med hjälp av en garanti. Det är konsumentens rättighet och bör därför läggas på minnet av konsumenten själv.

Glöm gärna begreppet ”garanti” men glöm aldrig din reklamationsrätt!

Hur bestrider man en faktura?

Bestrid felaktig faktura

I tidigare inlägg har jag lite lätt gått in på bluffakturor men jag tänkte jag skulle utveckla resonemanget och förklara tydligare hur du ska agera.

Har du fått en faktura någon gång som du känt var felaktig? Det har de flesta vuxna i Sverige fått och allt som oftast går det bra att kontakta avsändaren och lösa problemet.
Men vad gör man om det inte går och du står med en felaktig faktura i handen där avsändaren kräver betalning, kanske har de nämnt inkassokrav och Kronofogdemyndigheten, KFM?

Vad många kanske inte vet är att det är bra om den felaktiga fakturan går till inkasso och/eller Kronofogden men vi börjar från början.

  1. Bestrid fakturan skriftligt för att senare kunna bevisa att du kontakta fordringsägaren gällande detta om så krävs, epost duger bra, och spara kopior och kvitton. Förklara varför du inte avser att betala hela eller del av beloppet som du blivit fakturerad, ange fakturanummer och identifiera dig själv med exempelvis adress eller kundnummer. Be gärna fordringsägaren presentera bevis för kravets giltighet om du anser att kravet gäller något du inte beställt.
  2. Bestrid skriftligen eventuell påminnelse och förklara återigen varför, ofta går det bra att använda samma mail som du tidigare redan skickat men tänk på att ändra fakturanummer om det har ändrats till påminnelsen.
  3. Bestrid även eventuellt inkassokrav, bara för att kravet nu skickats till dig från ett inkassobolag betyder inte att det blivit korrekt eller att du måste betala. Om du bestrider till inkassobolaget så kan de inte göra annat än att meddela sin uppdragsgivare att du inte avser att betala. De får inte, enligt god inkassosed, vända sig till KFM.
  4.  Om fordringsägaren vänder sig till KFM har du naturligtvis rätt att bestrida även detta och då kan KFM inte göra annat än att meddela sin uppdragsgivare att du inte avser att betala och de förklarar då även för den part som vill ha betalt att det är till Tingsrätt de får vända sig om de nu vill kunna tvinga dig till betalning. KFM får här inte vidta åtgärder som utmätning som också kan leda till betalningsanmärkning.

Finns det bevis för kravets giltighet så kan du räkna med att det presenteras när du ber om det men saknas det bevis så kör ofta de oseriösa företagen med en vals om att det tar lång tid att få fram dessa och hotar dig med inkasso/KFM/Tingsrätt men sitt lugnt i båten.
Finns där några bevis så kan du vara säker på att de presenteras då inte ens de oseriösa företagen, eller kanske framförallt inte de, vill behöva vända sig till andra företag eller myndigheter för hjälp med sina bluffakturor.
De vill istället lura konsumenter som inte vet hur systemet fungerar eller som tycker det är för jobbigt att kämpa emot för någon tusenlapp eller kanske ”bara” några hundra kronor men låt dem inte göra det.
De tröttnar snabbt när de förstår att du vet hur systemet fungerar och de inser att det inte gick att lura dig.

Har du bestridit en faktura från ett seriöst företag så är det ändå din rättighet att vägra betala om du anser att kravet är ogiltigt och då är det upp till den som vill ha betalt att presentera de bevis som krävs.

Någon betalningsanmärkning, eller ”prick i registret” som det ofta kallas, får du inte förrän steg 5 som också KFM men dit kan du inte komma om du följer ovanstående punkter då KFM måste ha ditt godkännande i steg 4 för att det ska kunna bli aktuellt alternativt att du förlorar i Tingsrätt och ändå väljer att inte betala. Men var försiktig med att bestrida krav från Radiotjänst då de hanteras annorlunda, här är det bättre att betala under protest och istället kräva återbetalning genom att överklaga eventuellt felaktigt beslut om TV-innehav.

Känner du att du vill ha stöd under tiden så kan du få det av din kommunala konsumentvägledare som du finner via din hemkommuns växel.