Hur mycket får en påminnelse kosta?

Hur mycket får en påminnelse kosta?
Hur mycket får en påminnelse kosta?

Att det är förknippat med en kostnad om man betalar sina fakturor för sent har de flesta accepterat men storleken på dessa påminnelseavgifter varierar beroende på vem som är avsändare.
Är du privatperson och har ingått ett avtal med ett företag där du inte betalar för din faktura i tid så varierar kostnaden från 0 till 60 kr som är maxbeloppet för vad en påminnelseavgift får kosta. Detta står att läsa om i §4 Lagen om inkassokostnader.

I samma lagrum står även kostnaden för ett inkassokrav nedskriven. 180 kronor kostar ett sådant och väljer du att till inkassobolaget avbetala din skuld så kostar det ytterligare 170 kronor.

Om ditt obetalda krav senare finner sin väg till Kronofogdemyndigheten så skickar de först en påminnelse så att du ska slippa få utmätning av skulden. Denna påminnelse kallas för betalningsföreläggande och kostar dig 680 kr varav 300 kronor går till din motpart och 380 kronor till motpartens ombud för deras kostnader, ofta ett inkassobolag.
Om du inte betalar din skuld, eller bestrider en påhittad skuld, så kommer Kronofogdemyndigheten att vidta åtgärder för att utmäta din skuld, alltså utreda vad av dina tillgångar som ska beslagtas för att betala av din skuld. Exempelvis del av din lön eller din bil men din enda TV-apparat får inte utmätas. Denna utredning kostar dig 600 kronor per år för varje skuld som utmäts tills dess att skulden i sin helhet är betald.

Skulle du däremot vara försenad med en faktura från en myndighet så som Transportstyrelsen som skickar fakturor för trängselskatt så är förseningsavgiften 500 kronor. Denna, enligt författaren, oskäligt höga avgift har genererat nästan 1,1 miljard kronor till statskassan vilket kanske förklarar varför Finansdepartementet inte tycker att det är fel att ett obetalt krav på 10 kronor alltså får ett pålägg med 5 000 procent.

Andra förseningsavgifter man riskerar vid för sen eller utebliven betalning av exempelvis TV-licens till Radiotjänst är 75 kronor för första påminnelsen och 40 % av beloppet på den första fakturan vid den andra påminnelsen, påminnelsekostnad för studieskuld är 450 kronor till CSN och 1 250 kronor till Skatteverket om deklarationen kommer in för sent. 2 maj är det som gäller för deklarationen, glöm inte det. Det kan bli dyrt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *