HD anser att skadestånd ska betalas ut!

Skadestånd ska ges!

HD gav husägarna rätt med 3-2 och således kan, och ska, skadestånd utdömas.

Nu återstår bara att bestämma hur mycket och det blir upp till Göta Hovrätt att avgöra i det aktuella fallet men domen innebär att husföretagen riskerar att stå med enorma skadeståndskrav emot sig.
Glöm inte att över 20 000 hus potentiellt felaktiga hus hann byggas varav många kostade omkring 2 000 000 kr.
Det kommer bli dyrt för husföretagen vars försäkringsbolag får ta del av smällen och de i sin tur kommer då tvingas höja premierna för att ha råd att betala skadestånden så vi riskerar alla att bli förlorare,
Det får ändå anses positivt att HD gör bedömningen att skadestånd går hand i hand med felaktiga husbyggen. Nu kanske vi slipper liknande byggexperiment framöver då det faktiskt även sker på husföretagens risk.

Här finner ni domen och KOs utlåtande om densamma.

Sveriges största konsumenttvist avgörs i HD idag

Skadestånd eller inte

Tidigare i våras gav Högsta Domstolen rätt till de 34 husägare som stämt Myresjöhus för deras fuktskadade fasader. Idag avgör HD om husägarna även har rätt till något skadestånd och om så är fallet så kommer domen att kunna användas på över 20 000 svenska småhus som hann byggas med de enstegstätade fasaderna. Det kommer i sådana fall bli väldigt dyrt för de husentreprenörer som fuskat, så dyrt att flera av de stora sannolikt riskerar konkurs. Förhoppningsvis anser HD att byggfusket också innebär att skadestånd ska utdömas men jag är inte så säker på att så blir fallet.

Återkommer när HD sagt sitt.

Konsumenter har sällan ångerrätt

Man kan inte alltid ångra sina köp

Att handla på distans ökar för varje år som går. Att göra en beställning hemma från datorn eller köpa något över telefon lockar allt fler svenskar men det är fortfarande så att de flesta köp genomförs i vad som kan kallas affärslokaler.

Konsumenter förefaller överlag ha en stark tilltro till att om de vill ångra sig så går detta bra och att de har rätt till detta. Flera väljer att fortfarande kalla det för ångervecka men detta har för länge sedan utökats till att gälla 14 dagar.

Det enda kruxet är att ångerrätten inte gäller vid köp i affärslokal.

Ångerrätten regleras i Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och redan namnet på lagen ger en stark fingervisning till vart, när och hur ångerrätten gäller.
1 kapitlet, §1 lyder enligt följande – ”Denna lag innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler.”

Ångerrätt gäller inte i butik! Däremot kan säljande företag här erbjuda Öppet Köp men det är frivilligt. Det är väldigt vanligt med Öppet Köp och det fungerar som ångerrätt men villkoren är inte lagstiftade utan får avtalas fritt. Därför skiljer det sig från företag till företag. Ofta krävs till exempel obruten förpackning.

Bluff med taktik hämtad från Lock, Stock and Two Smoking Barrels

Kreativ bluff

På senare tid har en del konsumenter hört av sig angående fakturor för en särskild typ av produkter de inte anser sig ha beställt. Det visar sig efter några frågor att de faktiskt har beställt och betalat för produkten en gång men inte accepterat att ingå något löpande abonnemang med månatliga betalningar.

Produkterna i fråga påstås förstora din penis och/eller höja din sexuella prestationsförmåga. Det är naturligtvis inte sant men vad avsändaren förmodligen tror och hoppas är att mottagaren av fakturan inte ska våga göra annat än att betala för att inte låta någon få reda på att de beställt ”penispiller”.

På ungefär samma sätt tänkte en av karaktärerna i filmen Lock, Stock and Two Smoking Barrels från 1998. Den planen sattes aldrig i verket men nu förefaller det alltså som att några har inspirerats och förverkligat den idén.

Det är svårt att spekulera om eventuellt mörkertal bland konsumenterna här så det tänker jag inte försöka mig på jag hoppas verkligen inte någon känner sig tvingad att betala för något de inte har ingått avtal för.

Hur du bestrider en felaktig faktura finner du bland mina tidigare inlägg.

Hur bestrider man en faktura?

Bestrid felaktig faktura

I tidigare inlägg har jag lite lätt gått in på bluffakturor men jag tänkte jag skulle utveckla resonemanget och förklara tydligare hur du ska agera.

Har du fått en faktura någon gång som du känt var felaktig? Det har de flesta vuxna i Sverige fått och allt som oftast går det bra att kontakta avsändaren och lösa problemet.
Men vad gör man om det inte går och du står med en felaktig faktura i handen där avsändaren kräver betalning, kanske har de nämnt inkassokrav och Kronofogdemyndigheten, KFM?

Vad många kanske inte vet är att det är bra om den felaktiga fakturan går till inkasso och/eller Kronofogden men vi börjar från början.

  1. Bestrid fakturan skriftligt för att senare kunna bevisa att du kontakta fordringsägaren gällande detta om så krävs, epost duger bra, och spara kopior och kvitton. Förklara varför du inte avser att betala hela eller del av beloppet som du blivit fakturerad, ange fakturanummer och identifiera dig själv med exempelvis adress eller kundnummer. Be gärna fordringsägaren presentera bevis för kravets giltighet om du anser att kravet gäller något du inte beställt.
  2. Bestrid skriftligen eventuell påminnelse och förklara återigen varför, ofta går det bra att använda samma mail som du tidigare redan skickat men tänk på att ändra fakturanummer om det har ändrats till påminnelsen.
  3. Bestrid även eventuellt inkassokrav, bara för att kravet nu skickats till dig från ett inkassobolag betyder inte att det blivit korrekt eller att du måste betala. Om du bestrider till inkassobolaget så kan de inte göra annat än att meddela sin uppdragsgivare att du inte avser att betala. De får inte, enligt god inkassosed, vända sig till KFM.
  4.  Om fordringsägaren vänder sig till KFM har du naturligtvis rätt att bestrida även detta och då kan KFM inte göra annat än att meddela sin uppdragsgivare att du inte avser att betala och de förklarar då även för den part som vill ha betalt att det är till Tingsrätt de får vända sig om de nu vill kunna tvinga dig till betalning. KFM får här inte vidta åtgärder som utmätning som också kan leda till betalningsanmärkning.

Finns det bevis för kravets giltighet så kan du räkna med att det presenteras när du ber om det men saknas det bevis så kör ofta de oseriösa företagen med en vals om att det tar lång tid att få fram dessa och hotar dig med inkasso/KFM/Tingsrätt men sitt lugnt i båten.
Finns där några bevis så kan du vara säker på att de presenteras då inte ens de oseriösa företagen, eller kanske framförallt inte de, vill behöva vända sig till andra företag eller myndigheter för hjälp med sina bluffakturor.
De vill istället lura konsumenter som inte vet hur systemet fungerar eller som tycker det är för jobbigt att kämpa emot för någon tusenlapp eller kanske ”bara” några hundra kronor men låt dem inte göra det.
De tröttnar snabbt när de förstår att du vet hur systemet fungerar och de inser att det inte gick att lura dig.

Har du bestridit en faktura från ett seriöst företag så är det ändå din rättighet att vägra betala om du anser att kravet är ogiltigt och då är det upp till den som vill ha betalt att presentera de bevis som krävs.

Någon betalningsanmärkning, eller ”prick i registret” som det ofta kallas, får du inte förrän steg 5 som också KFM men dit kan du inte komma om du följer ovanstående punkter då KFM måste ha ditt godkännande i steg 4 för att det ska kunna bli aktuellt alternativt att du förlorar i Tingsrätt och ändå väljer att inte betala. Men var försiktig med att bestrida krav från Radiotjänst då de hanteras annorlunda, här är det bättre att betala under protest och istället kräva återbetalning genom att överklaga eventuellt felaktigt beslut om TV-innehav.

Känner du att du vill ha stöd under tiden så kan du få det av din kommunala konsumentvägledare som du finner via din hemkommuns växel.

Spelmonopol och olagliga lotterier

Falska lotter säljs via telefonförsäljning
Falska lotter säljs via telefonförsäljning

Att Sverige har spelmonopol har knappast undgått någon. Att det inte hindrar utländska aktörer från att verka i Sverige är inte heller någon hemlighet då reklam för dessa är det enda man ser på TV numera. De flesta är någorlunda seriösa men under hösten har ett företag ringt upp konsumenter och sålt lotter till Europaspelet, Garantispelet, Superspelet och nu senast Supervinsten.
De har utlovat garanterade vinster, just det, garanterade vinster. Här kan man tycka att den som blir uppringd bör inse att det rör sig om bluff och båg, för det är det naturligtvis. Företaget bakom dessa spel har inget tillstånd och om det överhuvudtaget förekommer några dragningar där spelare kan vinna är oklart då ingen kontroll av lotteriet utförs.
Har du drabbats så är det läge att bestrida för din betalning lär inte leda till någon vinstchans. Då lotterierna saknar tillstånd så är ett bestridande av betalningsansvar inga konstigheter även om du tackat ja till att köpa lotter.

För lätt att starta och driva ett telefonbolag?

Spam phone bad call business communications businessman work. Retro style pop art. Gadgets technology
En undersökning utförd av Konsumentverket visar att 96 % av befolkningen inte vill bli kontaktade av säljare per telefon

Att starta ett telefonbolag måste väl vara krångligt och svårt och kanske även dyrt?
Nej, i Sverige får vem som helst starta ett telefonbolag och det krävs inget tillstånd. Post- och telestyrelsen, PTS, tar ut en avgift på 1 000kr och även en avgift baserad på omsättning. Hög omsättning ger en hög avgift men troligtvis också högre vinst för att betala avgiften med såklart.

Hur många teleoperatörer finns det i Sverige då kanske du undrar? 575 stycken har registrerat sig hos PTS varav 102 stycken bara sen 2014.
Att slå sig in på marknaden och skaffa kunder är således väldigt tufft men det lilla problemet löser en del operatörer med att bedriva en oseriös telefonförsäljning, fulsälj, något som drabbar den vanlige konsumenten eller småföretagarna som ofta inte har vare sig de juridiska eller ekonomiska musklerna för att orka kämpa emot.

Klagomålen mot fulsälj fortsätter att strömma in till kommunala konsumentvägledare runtom i landet och politiker höjer rösten och förklarar att ny lagstiftning behövs. Det finns enklare sätt än att lagstifta ytterligare emot fulsälj, som redan är förbjudet enligt lag, och det är att skärpa kraven och tillsynen på teleoperatörerna. Som det ser ut idag är det upp till nätägarna att blockera de oseriösa operatörerna för PTS kan inte gärna dra in ett tillstånd som inte krävs eller ens existerar. Nätägarna har även ett ekonomiskt intresse av att fortsätta kunna sälja till de oseriösa operatörerna så det krävs en hel del för att stoppa en oseriös operatör. Allt sammantaget leder detta till en ekvation som inte alltid går ihop utan istället drabbar dig och mig.

Ska det vara så?

Säg nej till inkasso och Kronofogden om du fått en bluffaktura.

Rechnung, Brief lesen

Är du en av dem som fått en bluffaktura? Flera hundra tusen har drabbats under de senaste åren och det kan såklart kännas obehagligt när det inte på ett resonligt sätt går att diskutera ärendet med företaget som skickat kravet.
De hotar istället med att skicka kravet till inkasso och Kronofogdemyndigheten om du inte betalar. Vad du kanske inte visste är att det är något positivt för dig.

Många som får en bluffaktura uppger att de känner sig oroliga för vad som kan hända och att de bara vill få stopp på det.
Därför är det säkert många som betalar det felaktiga kravet och skickar sina pengar till någon som inte förtjänar dem.

Att ”hamna hos inkasso” är något som många känner obehag inför men vad innebär det egentligen? Inkassobolag har inget offentligt register så som KFM har så att ”hamna hos inkasso” är fel sätt att utrycka det.

Vad händer om du säger till inkassobolaget att du inte tänker betala kravet för att du tycker det är ogrundat då?

Då är det upp till det företag som har tagit hjälp av inkassobolaget att bevisa att kravet är riktigt om någonting mer ska kunna ske. Finns det inga bevis så upphör ofta fakturor och påminnelser att hamna i din brevlåda.
Inkassobolaget vänder sig inte till KFM om du bestrider kravet.

Skulle företaget som hittat på kravet vända sig till KFM så kan du bestrida kravet även här. KFM hanterar inte krav där parterna tvistar om betalningsansvaret utan släpper då detta utan anmärkning för dig och sen är det upp till blufföretaget att antingen stämma dig i Tingsrätt där de behöver bevisa att kravet är riktigt eller så lägger de ner att försöka lura dig och försöker istället lura någon annan som inte vet hur man ska hantera bluffakturor som går till inkasso och Kronofogden.

Det handlar alltså egentligen bara om en uttröttningsprocess blandat med lite skrämseltaktik men där den informerade konsumenten alltid kommer stå som segrare.

Har du drabbats så kan du få goda råd av din kommunala konsumentvägledare, ring din kommunväxel och fråga så finns vägledning och stöd nära till hands.

Rovjakt på konsumenter

 

Som konsumentvägledare i Uddevalla får jag varje dag ta del av människors klagomål på företag och tyvärr handlar de ofta om vad som i folkmun kallas bedrägerier. Företaget som konsumenten gjort affärer med har, enligt konsumenten, medvetet undanhållit del av sanningen.
De ljuger om vilka de är, vad det kommer att kosta, lovar att saker ska ”ingå i köpet” eller vara gratis när de i själva verket kostar tusentals kronor över flera år.

De förefaller göra allt för att få konsumenten att skriva på eller tacka ja till något som företaget kan tjäna pengar på.
Att det sen innebär missnöjda kunder tas ingen större hänsyn till, eller?

Om vi använder mobiltelefoni som exempel visar Svenskt Kvalitetsindex att privatkunder hos Telenor och Tre är de mest missnöjda 2015. Cirka 30% av deras kunder har haft anledning att klaga. Nästan var tredje kund! För branschen som helhet är det 25 %, var fjärde kund, som haft anledning att klaga. Anmärkningsvärda siffror får man säga utan att överdriva.

Telenor har gjort något åt saken och avslutat sina samarbeten med flera starkt kritiserade återförsäljare som av konsumenter anklagats för att ”fulsälja”. Detta skedde såklart efter att problemet först uppmärksammats ordentligt i media. Tele2 och Telia har även de avslutat samarbetet med .

Kvar återstår en stor operatör som fortsätter skylla på sina återförsäljare och försvara sig med att de omöjligt kan ha koll på dem alla.
Läs intervjun med Tre gällande oseriös försäljning via återförsäljare

Jag vet åtminstone hur man enkelt och snabbt kan lösa det problemet…

Välkommen till min blogg!

Behöver jag oroa mig för Kronofogden om jag får en bluffaktura, vad gäller om bilmekanikern inte åtgärdat vad jag bad om, kan man lita på telefonförsäljare? Jag har svaren om du har frågorna.

Hur dum kan man vara som låter sig bli lurad kanske du tänker? Vi är ju alla människor som styrs av tillfälliga impulser, önskan om det som gör oss glada och vi agerar inte alltid så smart. Så fungerar nämligen vår hjärna. Vi vill ha snabb belöning och slippa tänka så länge och djupt inför ett beslut. Men min tro är att misstag vi gör kan bli färre och mindre besvärliga om vi förstår mer av vad som gäller och vad konsekvenser kan bli av vårt handlande.

Inte bara pengar kan bli guld värda. Kunskaper kan bli guld värda. Min önskan är att du som läser min blogg ska vara bättre förberedd för ett bra liv där ekonomi blir en möjlighet och inte en kvarnsten om halsen. Där du kan bli smartare och må ännu bättre.

Välkommen till bloggen om konsumenträtt och privatekonomi för din skull!