Hur mycket får en påminnelse kosta?

Hur mycket får en påminnelse kosta?
Hur mycket får en påminnelse kosta?

Att det är förknippat med en kostnad om man betalar sina fakturor för sent har de flesta accepterat men storleken på dessa påminnelseavgifter varierar beroende på vem som är avsändare.
Är du privatperson och har ingått ett avtal med ett företag där du inte betalar för din faktura i tid så varierar kostnaden från 0 till 60 kr som är maxbeloppet för vad en påminnelseavgift får kosta. Detta står att läsa om i §4 Lagen om inkassokostnader.

I samma lagrum står även kostnaden för ett inkassokrav nedskriven. 180 kronor kostar ett sådant och väljer du att till inkassobolaget avbetala din skuld så kostar det ytterligare 170 kronor.

Om ditt obetalda krav senare finner sin väg till Kronofogdemyndigheten så skickar de först en påminnelse så att du ska slippa få utmätning av skulden. Denna påminnelse kallas för betalningsföreläggande och kostar dig 680 kr varav 300 kronor går till din motpart och 380 kronor till motpartens ombud för deras kostnader, ofta ett inkassobolag.
Om du inte betalar din skuld, eller bestrider en påhittad skuld, så kommer Kronofogdemyndigheten att vidta åtgärder för att utmäta din skuld, alltså utreda vad av dina tillgångar som ska beslagtas för att betala av din skuld. Exempelvis del av din lön eller din bil men din enda TV-apparat får inte utmätas. Denna utredning kostar dig 600 kronor per år för varje skuld som utmäts tills dess att skulden i sin helhet är betald.

Skulle du däremot vara försenad med en faktura från en myndighet så som Transportstyrelsen som skickar fakturor för trängselskatt så är förseningsavgiften 500 kronor. Denna, enligt författaren, oskäligt höga avgift har genererat nästan 1,1 miljard kronor till statskassan vilket kanske förklarar varför Finansdepartementet inte tycker att det är fel att ett obetalt krav på 10 kronor alltså får ett pålägg med 5 000 procent.

Andra förseningsavgifter man riskerar vid för sen eller utebliven betalning av exempelvis TV-licens till Radiotjänst är 75 kronor för första påminnelsen och 40 % av beloppet på den första fakturan vid den andra påminnelsen, påminnelsekostnad för studieskuld är 450 kronor till CSN och 1 250 kronor till Skatteverket om deklarationen kommer in för sent. 2 maj är det som gäller för deklarationen, glöm inte det. Det kan bli dyrt.

Sent ska syndaren vakna!

ID-bedrägeri är många rädda för men ofta helt i ondödan

ID-kapningar sägs drabba omkring 75 000 personer i Sverige varje år och Skatteverket har fått en del kritik för att de låter hantera en ansökan om adressändring för lättvindigt och utan att den som drabbas har möjlighet att skydda sig mot detta. Bedragaren kan då beställa nya bankkort i den drabbades namn och får dessa hemskickade till sig själv, detsamma gäller koderna till korten.
Nu ska det snart bli möjligt för privatpersoner att blockera adressändring via pappersblankett och istället endast vara genomförbart med den betydligt säkrare metoden känd som e-legitimation. Blockeringsmöjligheten ska genomföras under detta år.

Men här finns alltså än en marknad, och har funnits i några år, vilket några företag insett och erbjuder således vad de kallar en försäkring mot ID-kapning.
Förra årets mest anmälda företag till Konsumentverket var Key Code Security (266 anmälningar) och det var just försäljningen av dessa försäkringar som ofta var anledningen till anmälan.

Tillvägagångssättet var enligt anmälarna ofta följande:

Säljaren ringde upp utan att ta hänsyn till huruvida telefonnumret var spärrat för säljsamtal via NIX-registret och förklarade omgående för den som svarade att dennes personnummer ”finns ute på Internet” och att denne därför riskerar att utsättas för ett ID-bedrägeri.

Att offentlighetsprincipen innebär att i stort sett allas personnummer finns tillgängliga var inget som säljaren kände var viktigt att även informera om.

Den uppringde blev ofta skrämd och köp av försäkring mot ID-bedrägeri genomfördes där säljaren började spela in samtalet först efter det att kunden skrämts upp så att det inte skulle finnas med på ljudfilen.

Skrämseltaktiken var inte det enda som Key Code Security använde sig av utan de gav den uppringde en hel uppsättning lögner för att få till ett avtal.
Detta har nu lett till att Konsumentverket stämmer Key Code Security och kräver att såväl företaget som personen bakom företaget (som har stämts av Konsumentverket förr) ska beläggas med straffavgift om fulsäljet fortsätter samt att företaget ska betala 5 miljoner kronor i böter för fulsälj som redan genomförts.

Det låter såklart obehagligt att bli ID-kapad men du kan få väldigt mycket hjälp helt gratis av din kommunala konsumentvägledare och/eller budget- och skuldrådgivare.
Ett bestridande av eventuella fakturor tillsammans med en kopia på din polisanmälan innebär att du inte är betalningsskyldig förrän de som vill ha betalt kan bevisa att det var du som ingick avtalen de vill ha betalt för.
Att köpa en försäkring är oftast pengar i sjön och ger dig endast en falsk trygghet.

Låt dig inte luras av skrämseltaktiken och var normalt försiktig med att lämna ifrån dig dina bankkortsuppgifter till företag du inte känner till så klarar du dig bra.