Förbjud telefonförsäljning!

Förbjud telefonförsäljning

96% av Sveriges befolkning vill inte bli uppringda av ett företag där man inte är kund och anmälningarna mot oseriös försäljning över telefon fullkomligen väller in till de kommunala konsumentvägledarna runtom i landet och till Konsumentverket.

Att NIXa sin telefon fungerar inte som det är tänkt, de företag som ändå ringer till en spärrad telefon gör så helt ostraffat. De som respekterar spärren och inte ringer är seriösa företag vilket såklart är bra men de oseriösa företagen bryr sig inte och ett av de värsta företagen bedrev telefonförsäljning där man tog betalt för att NIXa konsumentens telefon, något som är helt gratis att göra!!

Det är inte ett alldeles nytt fenomen heller utan har varit ett välkänt problembarn för alla inblandade i många år nu. Nya lagar utreds och tuffare metoder mot fuskföretagen diskuteras men inte särskilt mycket händer.

Konsumentverket har, som jag tidigare skrivit om, tuffat till sig betydligt och sätter nu hårdare press på företagen och personerna som är ansvariga. De svarar i sin tur då med att registrera sina företag utanför Sveriges gränser och här är möjligheterna att komma åt dem kraftigt begränsad för svenska myndigheter .

Som jag ser det så finns det bara ett bra sätt att få stopp på företag, som Svenska Telebolaget och Svenska Elbolaget, som bedriver telefonförsäljning utifrån det enda syftet att lura så många människor som möjligt på pengar.

Lagstifta så att avtal som ingåtts över telefon inte blir giltiga avtal förrän företaget skickat ett kontrakt/offert/avtal till konsumenten som denne undertecknat och skickat tillbaka. I skrivelsen måste kontaktuppgifter till företaget framkomma, e-post, postadress samt telefonnummer, tillsammans med ångerblankett.
Detta tillsammans med det redan lagstiftade kravet på att förse konsumenten med tydlig information om ångerrätten för att dess ångerfrist på 14 dagar ska aktiveras tror jag skulle innebära att de oseriösa företagen får allt svårare att lura svenska konsumenter på pengar.

Om det visar sig att det inte räcker så borde nästa steg vara att förbjuda företag som finns med på Konsumentverkets varningslista att använda sig av svenska inkassobolag och Kronofogden.
Tyvärr är alltför många konsumenter av uppfattningen att ett inkassokrav eller betalningsföreläggande från ett inkassobolag eller Kronofogdemyndigheten är något man man måste betala och bara att fogden nämns gör att många hellre betalar än tvistar om kravet av rädsla för vad man, ofta felaktigt, tror sig ska hända.
För att råda bot på detta hjälper nog ingen lagstiftning utan här krävs information och utbildning, gärna från tidig ålder.

Myndigheter sviker svenska konsumenter

Falska lotter säljs via telefonförsäljning
Falska lotter säljs via telefonförsäljning

Jag har tidigare varnat för Europalotteriet som ringer upp svenska konsumenter och säljer lotter som påstås ge ”garanterad vinst”.

Deras dragningar, som visas på deras hemsida, innehåller flera gånger samma nummer. Vid en dragning förekommer ett och samma nummer över 200 gånger. Enligt företaget innebär det att alla med det vinnande numret delar på den vinsten men detta säger de inget om när kunden köper lotter.
En expert på internetbaserade bedrägerier säger sig vara övertygad att det inte förekommer någon dragning överhuvudtaget utan att numren endast listas för att få besökare till hemsidan att tro att de är seriösa.
De har även agerat under flera andra namn som Europaspelet med flera men tillvägagångssättet är detsamma.

Lotteriinspektionen har polisanmält Europalotteriet då de saknar myndighetens tillstånd att bedriva lotteriverksamhet i Sverige.

Polisen lade direkt ner utredningen och förklarade snabbt att ”det är uppenbart att brottet inte går att utreda då brottet har begåtts utomlands och någon bevisning finns inte tillgänglig.”

Med viss förståelse för att Polisen har svårt att utreda brott utomlands så tycker jag att våra myndigheter så långt har agerat korrekt.

Det som är helt uppåt väggarna galet är att Kronofogdemyndigheten hjälper Europalotteriet att driva in krav för dessa olagliga försäljningar av blufflotter.
Myndigheten säger att de inte får låta bli att skicka ut betalningsförelägganden om företaget som ansökt bara har ett organisationsnummer. Kronofogden hänvisar till att de måste följa lagen.

Tyvärr verkar inte det samma gälla för Europalotteriet.

Titta gärna på programmet Plus och se vad Europalotteriet säger när de blir konfronterade.

För lätt att starta och driva ett telefonbolag?

Spam phone bad call business communications businessman work. Retro style pop art. Gadgets technology
En undersökning utförd av Konsumentverket visar att 96 % av befolkningen inte vill bli kontaktade av säljare per telefon

Att starta ett telefonbolag måste väl vara krångligt och svårt och kanske även dyrt?
Nej, i Sverige får vem som helst starta ett telefonbolag och det krävs inget tillstånd. Post- och telestyrelsen, PTS, tar ut en avgift på 1 000kr och även en avgift baserad på omsättning. Hög omsättning ger en hög avgift men troligtvis också högre vinst för att betala avgiften med såklart.

Hur många teleoperatörer finns det i Sverige då kanske du undrar? 575 stycken har registrerat sig hos PTS varav 102 stycken bara sen 2014.
Att slå sig in på marknaden och skaffa kunder är således väldigt tufft men det lilla problemet löser en del operatörer med att bedriva en oseriös telefonförsäljning, fulsälj, något som drabbar den vanlige konsumenten eller småföretagarna som ofta inte har vare sig de juridiska eller ekonomiska musklerna för att orka kämpa emot.

Klagomålen mot fulsälj fortsätter att strömma in till kommunala konsumentvägledare runtom i landet och politiker höjer rösten och förklarar att ny lagstiftning behövs. Det finns enklare sätt än att lagstifta ytterligare emot fulsälj, som redan är förbjudet enligt lag, och det är att skärpa kraven och tillsynen på teleoperatörerna. Som det ser ut idag är det upp till nätägarna att blockera de oseriösa operatörerna för PTS kan inte gärna dra in ett tillstånd som inte krävs eller ens existerar. Nätägarna har även ett ekonomiskt intresse av att fortsätta kunna sälja till de oseriösa operatörerna så det krävs en hel del för att stoppa en oseriös operatör. Allt sammantaget leder detta till en ekvation som inte alltid går ihop utan istället drabbar dig och mig.

Ska det vara så?